FBS

Finnish Bone Society r.y. (FBS) on vuonna 1989 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden välillä sekä edistää alan käytännöllistä ja teoreettista kehitystä Suomessa. Yhdistyksen jäseniksi voidaan ottaa eri aloilla toimivia luututkimuksesta kiinnostuneita henkilöitä.

Yhdistys järjestää kokouksia, koulutusta ja esitelmätilaisuuksia ja ylläpitää yhteistyötä alan ulkomaisten järjestöjen kanssa. Yhdistys myöntää jäsenilleen apurahoja luututkimukseen, mm. matka-apurahan nuorelle tutkijalle parhaasta progress report –esityksestä. Lisäksi palkitaan vuoden parhaat luualan tieteelliset julkaisut. Lisäksi yhdistys voi julistaa haettavaksi muita apurahoja harkinnan mukaan.

Jäsenistöä tiedotetaan tapahtumista jäsenkirjeen (n. 4-6 kertaa vuodessa), Facebook-ryhmän ja www-sivujen välityksellä.

FBS:n säännöt.